Kulturrådet
 
Ärendeförteckning

Registreringsdatum fr.o.m.         t.o.m.  
 

 

Ärendenr Reg.datum Ärendemening Part eller motsv. Avsl.datum
KUR 2014/4757 2014-08-29 Ansökan om produktionsstöd för kulturtidskrifter: Ordfront Magasin Ordfront Magasin AB ---
KUR 2014/4756 2014-08-29 Ansökan om produktionsstöd för kulturtidskrifter: Avaye Zan Föreningen Avaye Zan ---
KUR 2014/4755 2014-08-29 Ansökan om Litteraturstöd för Ebbe och ägget; Nilsson Petra Meerkat production AB/Vombat förlag ---
KUR 2014/4754 2014-08-29 Ansökan om produktionsstöd för kulturtidskrifter: X-CONS Magazine X-CONS Stockholm ---
KUR 2014/4753 2014-08-29 Ansökan om Litteraturstöd för Patrik en rosa pingvin; Rickards Lynne Meerkat production AB/Vombat förlag ---
KUR 2014/4752 2014-08-29 Ansökan om produktionsstöd för kulturtidskrifter: Galago Ordfront ---
KUR 2014/4751 2014-08-29 Ansökan om produktionsstöd för kulturtidskrifter: eProvins Norrländska Litteratursällskapet/ FCNorr ---
KUR 2014/4750 2014-08-29 Ansökan om produktionsstöd för kulturtidskrifter: Provins Norrländska Litteratursällskapet/ FCNorr ---
KUR 2014/4749 2014-08-29 Samrådsmöte med företrädare för de nationella minoriteterna ---
KUR 2014/4748 2014-08-29 Ansökan om projektbidrag för fri scenkonst 2015: Ölands Dramatiska Teater; Romeo och Julia - Kärlek och Uppror Ölands Dramatiska Teater ---
KUR 2014/4747 2014-08-29 Ansökan om Litteraturstöd för Mira och Irma - Den andra kvinnan; Gruber, Sabine Bokförlaget Thorén & Lindskog AB ---
KUR 2014/4746 2014-08-29 Ansökan om projektbidrag för fri scenkonst 2015: Rörelseteatern Den Flygande Holländaren; Pinan Föreningen Scenkonst för Funktionshindrade ---
KUR 2014/4745 2014-08-29 Ansökan om Litteraturstöd för Det var en gång i Frankrike - Polisens heder; Nury, Fabien Albumförlaget ---
KUR 2014/4744 2014-08-29 Ansökan om Litteraturstöd för Julius III - Uppenbarelsen; Alice, Alex Albumförlaget ---
 
Statens kulturråd | Box 27215 | 102 53 Stockholm | tel. 08-519 264 00 | e-post: kulturradet@kulturradet.se