Kulturrådet
 
Ärendeförteckning

Registreringsdatum fr.o.m.         t.o.m.  
 

 

Ärendenr Reg.datum Ärendemening Avsl.datum
KUR 2019/1544 2019-02-22 Ansökan om produktionsstöd för musikutgivning ---
KUR 2019/1543 2019-02-22 Ansökan om utvecklingsbidrag för regional kulturverksamhet ---
KUR 2019/1542 2019-02-22 Ansökan om produktionsstöd för musikutgivning ---
KUR 2019/1541 2019-02-22 Ansökan om Litteraturstöd ---
KUR 2019/1540 2019-02-22 Ansökan om projektbidrag inom bild- och formkonst ---
KUR 2019/1539 2019-02-22 Ansökan om produktionsstöd för musikutgivning ---
KUR 2019/1538 2019-02-22 Ansökan om produktionsstöd för musikutgivning ---
KUR 2019/1537 2019-02-22 Ansökan om produktionsstöd för musikutgivning ---
KUR 2019/1536 2019-02-22 Ansökan om projektbidrag inom bild- och formkonst ---
KUR 2019/1535 2019-02-22 Ansökan om användning av grafik ---
KUR 2019/1534 2019-02-22 Ansökan om bidrag till läs- och litteraturfrämjande insatser ---
KUR 2019/1533 2019-02-22 Repatrieringen i Lycksele 2019 -öppen ansökan ---
KUR 2019/1532 2019-02-22 Ansökan om produktionsstöd för musikutgivning ---
KUR 2019/1531 2019-02-22 Ansökan om projektbidrag inom bild- och formkonst ---
KUR 2019/1530 2019-02-22 Ansökan om projektbidrag inom bild- och formkonst ---
KUR 2019/1529 2019-02-22 Ansökan om produktionsstöd för musikutgivning ---
KUR 2019/1528 2019-02-22 Ansökan om produktionsstöd för musikutgivning ---
KUR 2019/1527 2019-02-22 Angående det regionala utfallet - Skansen ---
KUR 2019/1526 2019-02-22 Ansökan om projektbidrag inom bild- och formkonst ---
KUR 2019/1525 2019-02-22 Ansökan om bidrag för besök på Göteborgs Bokmässa 2019: Förlag: Grupo Planeta, Spain ---
 
Statens kulturråd | Box 27215 | 102 53 Stockholm | tel. 08-519 264 00 | e-post: kulturradet@kulturradet.se